Kvinnohus och kvinnojourer

Möt kvinnorna från Danmarks hus sekunder

Den danska polisen har delat ut 60 böter sedan det omstridda förbudet mot burka och niqab trädde i kraft för exakt två år sedan. Men förbudet har lett till att allt fler muslimska kvinnor isolerar sig, menar en expert. Den som bär de heltäckande plaggen burka och niqab på offentlig plats i Danmark riskerar sedan den 1 augusti böter på 1  danska kronor vid den första lagöverträdelsen. Sker det vid upprepade tillfällen kan beloppet höjas till 10  danska kronor. Lagförslaget omgärdades av interna partipolitiska splittringar och fick hård kritik, men väl i det danska Folketinget klubbades lagen igenom av en klar majoritet sedan oppositionspartiet Socialdemokraterna svängt och gett grönt ljus. Men så har det inte blivit. I stället har lagen fått motsatt effekt, menar Brian Arly Jacobsen, docent i religionssociologi vid Köpenhamns universitet.

Danska stugägare vill kunna se till sina hus i Halland

Index över utländskt och internationellt material inom den socialdemokratiska kvinnorörelsens tidning Morgonbris mirakel talet. Från notiser till större översiktsartiklar om kvinnorörelsen i olika länder. Varenda hittar jag själva texterna? Morgonbris finns tillgänglig online via KvinnSam , Göteborgs universitetsbibliotek. Vi har den i spänd form direkt tillgänglig i referensbiblioteket, därtill på mikrofilm

#Metoo har nått Danmark – tre år senare

Dom feministiska organisationerna i USA och Storbritannien hade redan på talet skaffat sig samlingslokaler, som var öppna endast förut kvinnor. Liknande centra organiserades sedan inom andra engelska städer liksom i Tyskland och Holland. Dessa kvinnohus, där hane kunde ordna möten, kulturella aktiviteter samt även träffa oorganiserade kvinnor, blev förebilder för den nordiska kvinnorörelsen. Både Danmark och Norge hade hunnit före Sverige, när det första kvinnohuset öppnades inom Göteborg. Där hade man bildat Kvinnocentrum , en partipolitiskt obunden grupp bruten kvinnoorganisationer, som hade som mål att skaffa ett eget hus. Kvinnorna renoverade själva huset, något som ledde mot att man fortsatte med att administrera byggkurser för kvinnor. Dessa kurser ledde i sin tur till grundandet bruten Kvinnofolkhögskolan , den första i Sverige. Kvinnohusen fungerade som allaktivitetshus för dom olika kvinnogruppernas aktiviteter. Norrköping fick en kvinnohus

Utländskt och internationellt material i Morgonbris 1910-1920

Metoo-debatten har tagit fart på allvar inom Danmark tre år senare än inom grannländerna. Den här gången blir ämnet inte styvmoderligt behandlat av medierna samt politikerna. Då metoo blev ett företeelse som fyllde medierna och nyheterna inom grannländerna hösten och våren blev genomslaget lamt i Danmark. Nu diskuteras frågan om sexism och maktstrukturer i all fall på allvar efter att ett känd kvinna stod fram med avta vittnesmål. Det var tv-programledaren Sofie Linde som berättade om sina upplevelser försåvitt sexuella trakasserier i mediebranschen och ojust lönesättning. Lindes uppmärksammade utspel i direktsändning för en månad sedan blev ett katalysator som fick fler och ytterligare kvinnor i olika branscher att anlända med upprop, bland annat deltog kvar 1 kvinnor i mediebranschen och kvar kvinnliga läkare. I fredags väckte det stor uppmärksamhet då dagstidningen Politiken publicerade ett åttiotal anonyma vittnesmål av kvinnliga politiker. Det hände ingenting, eftersom dom inte ville ödelägga hans framtid. Medan med de anonyma vittnesmålen publicerade Politiken ett upprop om stopp för sexismen i dansk politik.Leave a comment

Your email address will not be published.