Tidigare nulägesbilder - dag för dag 2020

Dating expandera förtroende vondst

Sjukdomsfall: Antal bekräftade fall av covid I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid i Sverige till totalt varav fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag. Källa: Folkhälsomyndigheten 29 december klockan Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten därför flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna. Nedan sammanfattas de nya restriktionerna som de formulerades på presskonferensen. I vissa fall har Norrtälje kommun en mer långtgående tillämpning av restriktionerna, vilket kommenteras nedan: Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal per restaurangsällskap. Maxtak för antal besökare införs på butiker, köpcentrum och gym.

Dagens nulägesbild 29 december 2020

Inom mars publicerade svenska forskare två plugg på psykodynamisk affektfokuserad terapi via nätet. I den här artikeln diskuterar vi det rådande evidensläget och sammanfattar dom nya studierna. Guidad självhjälp via nätet För en vecka sedan publicerade vi en guide för hur man arbetar med terapi via videolänk. Det aktuell standardformatet för psykologisk behandling via nätet är dock baserat på självhjälpsmaterial samt terapeutkontakt via krypterad mail: guidad självhjälp. Under de senaste decennierna har den långa traditionen av biblioterapi inom psykoterapifältet utvecklats och stöpts om i ett digital variant. Formatet innebär att patienten läser ett textmaterial varje vecka, utför olika övningar och diskuterar övningarna tillsammans en terapeut via mail. Guidad självhjälp är starkt etablerat inom internationell psykologisk forskning, och i nuläget finns det hundratals randomiserade-kontrollerade studier som visar att formatet är säkert, effektivt och kostnadseffektivt. När man jämfört guidad självhjälp tillsammans face-to-face har man dessutom visat att inga skillnader finns i effekt.Leave a comment

Your email address will not be published.