Forskarna bevisar: Det är det smutsigaste könet

Killar online toalett kön weiblich

Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter. Utredningens kartläggning om transpersoners levnadsvillkor Utredningens resultat visar bland annat att en relativt hög andel av transpersonerna inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet och att detta försämrar hälsan. Det är vanligare bland transpersoner än bland befolkningen i stort att skatta sin egen hälsa som dålig. Det finns också en tydlig skillnad inom gruppen transpersoner, där ickebinära i högre utsträckning skattar sin hälsa som dålig, liksom de som uppger att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Unga transpersoner skattar sin livskvalitet som lägre än unga cispersoner. Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland transpersoner än bland befolkningen i stort. Bland unga transpersoner uppger en majoritet att de har haft självmordstankar. Att inte ha stöd av sin närmaste omgivning tycks leda till sämre hälsa, och resultat från flera undersökningar tyder på att transpersoner som grupp har sämre stöd i sin omgivning än befolkningen i stort.

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

RFSU:s produkter ger folk över hela Norden ett mer lustfyllt och säkert sexliv. RFSU har även en materialbutik där ni kan beställa rapporter, handledningar, faktaskrifter samt praktikor. Produkter och kondomer Handla kondomer, glidmedel, sexleksaker och intimvård online.

Mer innehåll från MåBra

Könsskillnader i skolprestationer — idéer om orsaker Jämställdhet råder när män och kvinns har samma rättigheter, skyldigheter och möjlig- heter. Vår delegation har i förordnande att lyfta fram och utveckla kun- skap om jämställdhet i skolan, utifrån skolans värdegrundsuppdrag dir. I detta delbetänkande redovisar vi uppgifter om flickors samt unga kvinnors samt pojkars och unga mäns villkor, förhållningssätt och agerande inom samhället från talet och framåt. Därjämte redovisar vi förändringar i flickors samt pojkars attityder, beteenden och prestationer inom skolan under samma tid. I betänkandet redogör vi också för forskningsbaserade upptäckt om orsaker till könsskillnader i attityder och skolprestationer, och för bedömningar försåvitt behovet av ytterligare forskning. Flickor samt pojkar i samhället De flesta ungdomar mår bra och trivs med livet. Men psykiska pro- blem har blivit avsevärt vanligare bland ungdomar av bägge könen under de senaste två decennierna. Nu som tidigare är det ytterligare flickor än pojkar som mår dåligt.

Forskarna bevisar: Det är det smutsigaste könet | MåBra

Armé är 10 typer som du garanterat stött på när du väntar gällande din tur. Ligan Kompisgänget på sju pers som går på toaletten ihop. De tar upp hela kön, skuffas och låter extremt mycket. När det tillslut blir deras tur klämmer dom in sig på samma toalett, varenda. Bildkälla 2. The loner Hon såsom av någon anledning går på muggen helt själv vilket är ovanligt.Leave a comment

Your email address will not be published.