Per Kornhall

Bloggar för enda kön brownie

Företag, individer, städer — alla vill vara kreativa. Men varför? Och går kreativitet att träna upp eller organisera fram? Jag går nedför trapporna från Övre Fogelbergsgatan i Landala ner mot Haga Kyrkogata och försöker komma på saker som irriterar mig. Är rhododendronbuskarna för yviga? Är trappan inte alltför hal? Inte direkt. Jag söker vidare inne på Handelshögskolan efter irritationsmoment.

Inga skäl att misströsta

Eleven är upprörd och besviken på jag. Jag sitter lugnt på en långpall, mitt i idrottshallen och pustar ut lite efter lektionen. Det hade varit stökigt. Flera elever hamnade i bråk med varann.

Om P4 Sjuhärad

Odla var det fredag igen. Det promenerar så fort! Den här veckan inneha i mångt och mycket präglats bruten att vi har haft två-dagars digitalt möte med experter och sakkunniga mot utredningen.

Sökformulär

Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ? I Peter Dahlbergs studie i sitt examensarbete gavs barnen olika mycket observans och hjälp i olika situationer, dels utifrån barnens utvecklingsnivå men också utifrån kön. Pojkar och flickor tilltalades annorlunda och gavs olika mängd samtalsutrymme bred samlingar eller andra aktiviteter. Mitt benämning är Peter Dahlberg och arbetar inom en förskola i Nyköping.Leave a comment

Your email address will not be published.