Ny rapport: Äldre med låga inkomster

Sök ensamstående men europeisk locals

Under väntas  flera nya EU-förslag som direkt berör arbetsmarknaden. Om förbättrade arbetsvillkor för plattformsarbete där tjänster beställs över nätet eller i appar. Ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö de kommande åren. Lag om så kallad lönetransparens för att löneskillnaderna mellan män och kvinnor — i dag 16 procent — ska minska. Frågan om minimilöner och en upppdatering av sociala rättigheter för personer som söker arbete eller arbetar i andra EU-länder ligger sedan tidigare på EU:s förhandlingsbord och ska behandlas under året. Hur mycket har EU att säga till om på arbetsmarknaden? Det är olika.

VAD ÄR DETTA?

Hurdan stort är normalbeloppet? Kronofogden bestämmer hurdan stort normalbeloppet ska vara en passage per år. Normalbeloppet är kopplat mot konsumentprisindex som SCB fastställer på regeringens förordnande. För är normalbeloppet: 5 kronor förut en ensamstående vuxen 8  kronor för sammanlevande makar eller sambor 2  kronor förut barn till och med 6 år 3  kronor för barn 7 år eller äldre Vad kan påverka storleken på normalbeloppet? Det är bra att veta att normalbeloppet för barn påverkas av till exempel underhållsbidrag, barnbidrag alternativt studiebidrag. Normalbeloppet minskar med motsvarande summa som du får i bidrag.

Huvudnavigering

Fridag enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Ansök försåvitt ledighet kl ; Inkomstförsäkring för dig som tjänar över a-kassans gräns för arvode. Du kan få juridisk hjälp runt jobbet om det behövs. Om det skulle bli Medlemstidningen Handelsnytt. Handelskortet såsom är fyllt med bra rabatter. Det kan säkert svida lite för oss som varit med i många år utan att behövt Du får ett ersättning som är skattefri på kr.Leave a comment

Your email address will not be published.