Ingen ytterligare åtgärd mot kritiserad professor

Möt den liberala respekt allvar spelparodi

En hantering, som har ett så rikligt understöd, har knappast rätt att framställa krav på ytterligare sådant. Men, säger man från betodlarhåll, betodlingen bär sig inte. Den är omöjlig att bedriva; den går med förlust. Jag antar, att detta kan vara riktigt, framför allt för de större betodlarnas del. Men finns det för närvarande så synnerligen många näringsgrenar i vårt land, som inte få räkna med detta?

Ingen ytterligare åtgärd mot kritiserad professor - Linköpings universitet

Kammaren sammanträdde kl. Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena friherre Ramel avlämnade Kungl. Maj:ts proposition nr , beträffande inköp av beskickningshus i Tokio. Herr statsrådet Städener avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr , angående rätt för medarbetaren vid landsmålsarkivet i Uppsala L. Levander och föreståndaren vid landsmålsundersökningarna i Lund A.

Torsten Fogelqvist - Svenskt Biografiskt Lexikon

Det blir inga ytterligare åtgärder med motiv av den kritik som riktats kontra en professor vid Linköpings universitet förut vetenskaplig oredlighet. Det har nu universitetets rektor beslutat. Sedan har en sammanställning genomförts, efter att forskarens redlighet ifrågasatts i ett ärende som rör bruk av konstgjorda hornhinnor på människor. Enligt gällande rutiner utreds och bedöms misstankar om oredlighet i forskning av påverkad fakultetsstyrelse. Med underlag från två frihet expertgrupper beslutade för två veckor därefter Medicinska fakultetsstyrelsen att fria forskaren när det gäller oredlighet avseende oaktsamhet runt dokumentation och följsamhet till regelverk. Däremot var fakultetsstyrelsen fortsatt kritisk och ansåg att det är oredlighet att forskaren valt att stå som senior- samt korresponderande författare när den aktuella studien, som genomförts utan professorns vetskap, publicerades i en vetenskaplig tidskrift.

Första kammaren. Nr 15 Protokoll Första kammaren - Riksdagen

Fogelqvist, Torsten, f 25 jan i Lidköping, d 23 jan i Smedjebacken Kopp. Mogenhetsex vid Norrköpings h a lärovinskr bred Uppsala univ 15 septfil kand 30 majordf i Uppsala univ:s studentkår o i studentfören Verdandi —05, föreläsare inom folkbildningsförbundet —22, lärare vid Brunnsviks folkhögskola jan —, rektor där juni —, kommunalordf i Ludvika landsförs —17, huvudred för AT maj —, medarb inom DN från oktchef för kultur- o polit avd där —29, förest förut Sthlms arbetareinst —22, ordf i Frisinnade klubbenfil hedersdr vid Uppsala univ 16 septv ordf i Publicistklubben —29, färdväg av Radiotjänsts nämndsakk för överarbetning o utredigering av förslag till psalmbok förut sv kyrkan Intrycken från det konservativa prästhemmet i Norrköping blev avgörande förut F. Hemmets fast utbildade seder inom anknytning till kyrkoårets rytm lade grunden till hans utpräglade känsla för traditionernas betydelse. Han berövar mänskligheten det kontext som kräves i all utveckling.Leave a comment

Your email address will not be published.