Att höra till : om ensamhet och gemenskap

När en person känner sig royersford

Och trenden har hållit i sig. Ordet själv tycks bli allt vanligare, på bekostnad av ordet ensam. Orden ensam och själv har närmat sig varandra genom en så kallad betydelseglidning. Det här är ett exempel på när ordböckerna har följt efter språkbrukarna och sedan uppdaterat definitionerna och beskrivningarna enligt hur vi verkligen använder ord och uttryck i språket. Kan man då använda orden ensam och själv synonymt? Ja, det är sant.

Risk- och skyddsfaktorer

Ni är inte ensam att känna dej ensam. Två av tre svenskar känner likadant. Sveriges singeldrottning Helén Andersson är expert på att hjälpa människor såsom söker en vän. Att känna sig ensam är egentligen inte så sällsynt och känslor har ingen ålder. Det drabbar de flesta då och emedan. Ensam kan man känna sig fastän att man har många omkring sig.

Maskrosbarn

Årsvis omkommer omkring finländare i eldsvådor samt cirka behöver sjukhusvård till följd bruten brännskador. Årligen inträffar omkring 14 eldsvådor. Dessutom uppstår ett stort antal liten eldsvådor som människor själva lyckas släcka. Den vanligaste brandorsaken är vårdslöshet samt slarv. Räddningsväsendet hjälper människor att identifiera risker, förebygga olyckor och handla domstol när olyckan är framme. De skänker också råd i försiktig hantering bruten eld och brandfarliga ämnen och apparater. Räddningsväsendets sakkunskap behövs även för tolkning av säkerhetsfaktorer vid planering, byggande, bidrag och säker användning av byggnader. Räddningsmyndigheterna förebygger alltså olyckor genom övervakning, brandinspektioner och sotning. Brandinspektören kan alltid kallas till platsen vid misstänkta brister inom brandsäkerheten.

Skydda dig själv och andra

Det är tungt att känna sig allen — och dessutom verkar det kunna skada vår fysiska hälsa, möjligen detsamma mycket som rökning. Men det promenerar att bryta ensamhet, enligt en svensk studie som publicerades för några år sedan. Text: Annika Lund.Leave a comment

Your email address will not be published.