Frågor och svar om GDPR

Enskilda personkontakter publicerar en annons rumsmöte

Telia bedömer att ungefär var tredje svensk distansjobbade under vecka två. Det menar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport till regeringen. Personal misshandlad på SiS-hem SIS En lärare på ungdomshemmet Nereby blev förra veckan nedslagen med ett tillhygge av en årig intagen. Kvinnan arbetade ensam vid tillfället.

RFV: Förbudet mot större sammankomster förlängs igen

Coronafall konstaterat inom Kriminalvården Kriminalvården har bestämt att kontakt mellan klienter och frivårdens personal ska undvikas så långt såsom möjligt. Därför har myndigheten enligt en pressmeddelande infört ett tillfälligt avsteg av de normala rutinerna i frivården. Det innebär bland annat att de medarbetare ska välja andra former av kontakter med sina klienter än besök. Frivården kommer inte heller att besöka klienter på häkte, anstalt, behandlingshem eller dylik inrättningar. Kriminalvården påpekar att beslutet ej innebär att klienternas kontaktskyldighet upphör.Leave a comment

Your email address will not be published.