Handhygien

Var att träffa en butler

Skicka din fråga till oss via e-post: info stadbranschensverige. SVAR: Lönekriterier för städare är en svår fråga. För ett antal år sedan fanns möjligheten till lokal lönebildning i kollektivavtalet mellan Fastighets och Almega. Tanken var att typ hälften av årets löneökning varje år skulle ges till alla och den andra hälften skulle läggas i en pott som skulle fördelas enligt lokalt framtagna kriterier. Flera företag försökte sig på att arbeta fram en sådan modell men det föll av flera olika anledningar.

Handhygien i vård- och omsorgsverksamhet

Ett god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vård och omsorg. Även utanför vården kan handhygien minska risken för att sprida smitta mellan personer. Handhygien inom vård- och omsorgsverksamhet En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden förut att förebygga smittspridning inom vård samt omsorg. Förorenade händer kan överföra bakterier och virus från en infekterad vårdtagare eller förorenad yta till en annan patient och ge upphov till ett infektion. Infektioner som uppstår i anknytning med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen. I Sverige har nästan var tionde patient på svenska sjukhus en infektion till följd av vård och hantering. En del av dessa infektioner erhålla till följd av smittspridning. Genom att vård- och omsorgspersonal följer basala hygienrutiner där handhygien ingår som en angelägen åtgärd kan smittspridningen förebyggas och infektioner minskas.

Hjälplänkar

Avkomma i fängelse Under­näring är mer kom­plext än bara brist på mat Undernäring har många olika skep­nader och en barn kan drabbas på flera fason sam­tidigt. Många av de barn såsom ris­kerar att dö av under­näring visar inte några yttre tecken på näringsbrist. De livs­hotande skadorna drabbar istället in­sidan av kroppen, fram­för allt hjärnan. Senast uppdaterad: 6 november Saamatou är sju månader och har just genomgått ett hälsokontroll där personalen kunde konstatera att hon är undernärd. Hennes mamma Ramatou ger henne nötkrämen som har alla den energi, de vitaminer och mineraler hon behöver för att bli starkare igen. Foto: UNICEF Vi arbetar kontra undernäring i Guatemala Miljontals barn väger förut lite Näringsbrist innebär att barn ej växer som de ska, att dom lättare blir sjuka och att deras mentala utveckling försämras. Immunförsvaret påverkas, vilket minskar motståndskraften mot de flesta infektionssjukdomar, som till exempel diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria. Det innebär att vanliga sjukdomar snabbt kan bli livsfarliga.Leave a comment

Your email address will not be published.