Frihet - Jonathan Franzen

Den ensammaste personen i världen walker

Men det är få som känner till mannen bakom. Paulo Coelho — Ordens alkemist är ett öppenhjärtigt och häpnadsväckande porträtt av Coelhos resa mot litterär världsstjärnstatus. Han har också haft en lång karriär som politiker. I Brasilien har Morais fått ett stort antal utmärkelser i litteratur och journalistik, tillsammans med en mängd andra utmärkelser. Morais bor idag i São Paulo. Coelhos turbulenta ungdom präglades av återkommande depressioner, vilket medförde att hans föräldrar la in honom på mentalsjukhus. Efter det följde en tid med droger, vilt rockstjärneliv och svart magi och till slut hamnade han i en cell hos brasilianska säkerhetspolisen. Coelhos rastlösa själ fick inte ro förrändå han påbörjade sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i Spanien, resan som senare blev inspirationskällan till hans genombrottstitel Pilgrimsresan.

Uploaded by

Skip to content. Sign in Sign up. Instantly share code, notes, and snippets.

Karlfeldt och ungdomen

Armé har vi samlat artiklar och anförande om Erik Axel Karlfeldt. De är ordnade i bokstavsordning efter rubrik. Ni kan även ordna efter författare igenom att klicka på ordet Författare.Leave a comment

Your email address will not be published.