Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv

Möt kvinnor från området fysiskt gammal

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt visar undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar. Det finns studier där män och kvinnor rapporterar lika stor utsatthet för våld av en partner. Men forskning visar att det rör sig om olika typer av våld. Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan handla om verbala angrepp förlöjligande och mobbningisolering social eller ekonomisksvartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom. Kvinnor utsätts oftare än män för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. När det gäller lindrigare former av våld som att bli knuffad, få saker kastade på sig eller bli dragen i håret drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning. I jämförelse med män är det också vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i nära relationer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Våld i nära relationer drabbar både kvinns och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka barn i Sverige ihop med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Den nationella strategin för att förebygga och bestrida mäns våld mot kvinnor är ett del av regeringens jämställdhetspolitik och förenad till jämställdhetsmålet att mäns våld kontra kvinnor ska upphöra. I strategin finns ett fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att avblåsa våldet. Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram erfarenhet och metoder, som ska ge förutsättningar att genomföra strategin.

Möt kvinnor från området fysiskt tonårsflickor

RELATERAde ämnesguider

Mäns våld mot kvinnor förekommer över alltsammans världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga jämställdhet. Våld mot kvinnor betraktades länge såsom en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats i grunden. Mäns våld mot kvinnor erkänns inom dag som en kränkning av dom mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem samt ett allvarligt folkhälsoproblem. Mäns våld kontra kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende bruten kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder. Publikation: WHO multi-country study on women's health knipa domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses World Health Organization , fulltext inom kunskapsbankens databas.

Lästips i kunskapsbanken

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor inneha hög prioritet i Eskilstuna kommun. Arbetet berör samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen. Det berör både kommunens hjälp och tjänster till invånarna, och kommunen som arbetsgivare. Du kan läsa mer om kommunens arbete och lära dej mer om mäns våld mot kvinns i handlingsplanen, Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld samt förtryck.

Definition av våld och utsatthet i nära relationer

Om ni allena ej är ett extrovert, är denna art bruten brud icke domstol alternativ förut dej. Förut att närma dej henne, plikt ni vara extrovert, karsk samt kunna aga henne inom hennes game. Hon behöver bese din ultimata blad när ni är kring andra folk.Leave a comment

Your email address will not be published.